Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları Ve Zümreleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

25.08.2017 tarihli 12827610 sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi konulu resmi yazı yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ile amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar belirtildi. Bakanlığa bağlı her türden resmi ve özel eğitim kurumları ile ilgili kurullar ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlamasına az bir süre kala yayınlanmış oldu.

MEB KURUL VE ZÜMRE YÖNERGESİ

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin 25.08.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın onayı ile yürürlüğe girmesinden dolayı Kasım 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB tarafından alınan onayda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi güncelleme çalışmaları kapsamında yapılan çalıştaylar ile gerek MEB personelleri gerek diğer ilgili birimlerden alınan görüşler neticesinde ilgili yönerge MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ve  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi olarak ikiye ayrıldı.

EĞİTİM KURULLARI

MEB Eğitim Kurulları nelerdir?

Ülke ve il genelinde eğitimi planlamak, koordine etmek, eğitim öğretimin kalitesini geliştirmek, iş birliği amacı ile Bakanlık, il, ilçe ve okullarda eğitim kurulları oluşturulmaktadır. MEB yönergesi kapsamında eğitim kurulları;

  • İl Milli Eğitim Müdürlükleri Kurulu
  • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Kurulu
  • Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu
  • Kademe ve türlerine göre ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu
  • Öğretmenler Kurulu
  • Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu
  • Sanat ve Spor Kurulu
MEB Eğitim Kurulları
Öğretmenler Kurulu

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi içerisinde Öğretmenler Kurulu tanımı;

Öğretmenler Kurulu; eğitim kurumu müdürü başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğiticilerden oluşur. Öğretmenler Kurulu toplanmazamanları Eğitim Kurulları Toplantı Takvimi içerisinde belirtilmiştir. Öğretmenler kurulu toplanmadan önce öğretmenler kurulu üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden toplanılacak gündem açıklanır.

Öğretmenler kurulu ne zaman yapılır?

Öğretmenler kurulu ders yılı başlamadan önce, eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başında ve eğitim öğretim yılı sonunda yapılır. Ekstra olarak okul müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya öğretmenler kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da öğretmenler kurulu yapılabilmektedir.

Kurul Toplantı Takvimi

Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ders saatleri içerisinde öğretmenler kurulu toplantısı yapılabilmesi için okul müdürü önerisi il/ilçe milli eğitim müdürü onayı gerekmektedir.

Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu

Şube öğretmenler kurulu kimlerden oluşur?

Sınıf öğretmenler kurulu; aynı sınıf seviyesinde görev yapan öğretmenler ve rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Şube öğretmenler kurulu aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda sınıf öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu oluşturulmaz.

Sınıf öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran ayları içerisinde yapılır. Ortaöğretim kurumlarında ise bu kurullar kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır hükmü Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi içerisinde yer almaktadır.

Zümreler ve Zümre Kurulları

Zümreler il genelinde eğitimi planlamak, koordine etmek, eğitim öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitim ile ilgili görüş ve önerileri sunmak geliştirmek, aynı alanlar arasında ve öğretmenler arasında iletişim, uyum, iş birliği sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumları oluşturulacak zümreler;

Okul Öncesi Zümre

İlkokullar zümreleri;

İlkokul Zümre

Ortaokullar zümresi;

Ortaokullar Zümre

Ortaöğretim kurumları zümreleri;

Ortaöğretim Zümre

Zümre toplantıları ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan zümre toplantısında eğitim öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir. Zümre toplantıları da sınıf/şube öğretmenler kurulu gibi ders saatleri dışında yapılır. Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlar kurulu sınıf/alan başkanlarından oluşur.

Zümrelerin toplantı takvimi;

Zümre Takvimi

Öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, sınıf öğretmenler kurulu, zümre kurulları ve yönergenin diğer tüm hususları aşağıdadır.

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017 indirmek için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir