Matematik Proje Ödevleri , Matematik Proje Görevleri

Matematik Proje Ödevleri , Matematik Proje Görevleri

Ortaokul 5. , 6. , 7. ve 8. sınıf matematik proje görevlerini , yönergeleriyle birlikte derlemeye çalıştım.Umarım öğretmenlere faydası olur.

Matematik proje görevleri
matematik proje konuları

Matematik Proje Görevleri


PROJE ÖDEVİ KONUSU:SİMİT SATIŞLARI/Okul kantinindeki 30 günlük simit satışlarının belirlenip,ileriki satışlar için tahmin yürütme.Simit satış grafiğinin çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                     ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Simit satışlarının 30 günlük kaydını tutunuz.

3)Kantin görevlisi ile diyalog kurup yardım alınız.(çetele tutmasını anlatınız)

4)Çetele ve simit sayısını belirten tablo yapınız. Günlük simit satışlarını gösteren ayrıntılı grafik çiziniz.30 günlük simit satışlarının aritmetik ortalamasını ve aralığını bulunuz.

5)Grafik çiziminde milimetrik kağıttan yararlanabilirsin.

6)İleriki zamanlar için simit satışları tahmininde bulununuz.

7)Kantindeki simit satışlarının daha sağlıklı olması için neler yapılabilir? araştırınız.

8)BAŞARILAR DİLİYORUM


PROJE ÖDEVİ KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seç mek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.Her sınıftaki öğrencilerin;tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.

3)Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz.

4)6-A dan başlamak üzere her sınıf için;

-En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği

-En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği

-Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.

5)Elde ettiğiniz bilgilerle sınıfları karşılaştırınız.

6)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.

7)BAŞARILAR DİLİYORUM.


6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ

PROJE ÖDEVİ KONUSU:MARKETLERİ ARAŞTIRALIM/Temel gıda maddelerini(en az 5 tane) dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması.Bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                           ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Karşılaştırmak istediğiniz gıdaları belirleyin.Aynı markadan olmasına dikkat edin.

3)Bu gıdaların her marketteki fiyatlarını belirten tablolar oluşturunuz.

4)Her gıdanın bu dört marketteki fiyatlarını gösteren ayrıntılı bir grafik çiziniz.

5)Her gıdanın bu dört marketteki fiyatlarının aritmetik ortalamasını ve fiyat aralığını bulunuz.

6)En ucuz ve en pahalı marketleri tespit ediniz.Gıda maddelerine göre yorum yapınız.

7)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.

8)BAŞARILAR DİLİYORUM.


PROJE ÖDEVİ KONUSU:İSTATİSTİK/Türkiye süper ligindeki takımların 6 hafta boyunca puan durumlarının tablolarının çizilmesi.Her haftadaki maç sonuçlarının yazılıp haftanın maç başına düşen gol ortalamasının hesaplanması.Her haftanın averaj bakımından en iyi ve en kötü 4er takımın tespit edilmesi.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                              ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Ard arda 6 haftalık puan cetvelini takip ediniz.

3)Her haftanın tablosunu ve istenen bilgilerini sırasıyla yapınız.

4)Gazetelerden bulacağınız resimlerle projenizi güzelleştirebilirsiniz.

5)Averajları belirlerken tam sayılar konusundan faydalanınız.

6)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.

7)BAŞARILAR DİLİYORUM.


PROJE ÖDEVİ KONUSU: Alan Okulunuza bir voleybol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

 1. Ne büyüklükte bir alana ihtiyacımız var?
 2. Ne gibi malzemeler almalıyız? (Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)

Malzemeleri en ucuz nereden alabiliriz?

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                              ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 1. Voleybol sahasının boyutlarını araştırınız.
 2. Voleybol sahasının nereye yapılacağını belirleyiniz.
 3. Neler satın alınması gerektiğini saptayınız.(Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
 4. Malzemelerin nereden ve kaç Yeni Türk Lirasına alınacağını belirleyiniz.
 5. Maliyeti hesaplayınız.
 6. Elde ettiğiniz bilgileri ve yapılan hesaplamaları raporlaştırınız.
 7. Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

PROJE ÖDEVİ KONUSU:CEBİR/Bilinmeyenin tarihi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

Sevgili öğrenciler bu projede sizden cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapmanız isteniyor.

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..

2)Araştırmanızda sizden şunlar istenmektedir.

-Cebire neden ihtiyaç duyulduğu

-Cebir isminin nereden geldiği

-Cebirin ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı,

-Cebir’De bilinmeyene neden x denildiği,

-Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı

-Cebirin matematik bilimine sağladığı kolaylıklar.

3)Araştırmanızı raporlaştırınız.Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da kaynaklardan(internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.

4)Raporunuzda şekikl ve resimler kullanabilirsiniz

5)Hazırladığınız raporu sınıfta sunmak için öğretmeninizle görüşünüz.Size ayrılan sürede sunumunuzu bitirmek için prova yapınız.

6) BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Ünlü Türk ve İslam  matematikçileri/Ünlü Türk ve İslam   matematikçilerinin   yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2) Ünlü Türk ve İslam  matematikçilerini araştırınız

3)Yaşamları ile ilgili kısa bilgiler veriniz.İlginç yaşantılarını yazınız.

4)Resimlerini bulunuz (kütüphaneden fotokopi yoluyla bulabilirsiniz,internetten araştırabilirsiniz)

5)Matematiğe kazandırdıkları yenilikleri açıklayınız.

6)Ünlü Türk ve Müslüman matematikçilerin resimlerinin ve matematiğe kazandırdıklarının bulunduğu bir dergi hazırlayınız .

7)Bu bilgileri sınıf ortamında sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

8)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

9)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

10)projenizi zamanında tamamlayınız.

11)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Tarih Şeridi/Matematik tarih şeridinin hazırlanması

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                       ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.

3)Bütün bu buluşları uygun küçük resimlerle destekleyiniz.

4) Bütün bu bilgileri kronolojik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.

5)4. ve 5. sınıflarda bulunan tarih şeridinden faydalanabilirsiniz.

6)Şerit üzerindeki yazının okunaklı ve kalın yazılmasına dikkat ediniz.

7)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

8)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

9)projenizi zamanında tamamlayınız.

10)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Aile Bütçeniz/Ailenizin aylık gelirlerinin ve giderlerinin hesaplanarak,giderlerin toplam giderler içindeki paylarının yüzde olarak hesaplanması.Bunun daire,çizgi ve sütun grafiği şeklinde çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                      ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Ailenizin ortalama aylık gelir ve giderlerini tespit ediniz.

3)Giderleri Kira,Yakıt,elektrik,Su,Gıda,Giyecek,Eğitim,Yatırım… şeklinde gruplandırınız.

4)Bu bilgileri tespit ederken babanızdan annenizden bilgi toplayınız.

5)Giderlerinizin toplam gider içerisindeki paylarını % şeklinde hesaplayınız.

6)Giderleri YTL cinsinden daire ve sütun grafiği şeklinde çiziniz.

7)Bu çizimleri yaparken 6.sınıf ders ve çalışma kitabındaki grafikler konusundan yararlanabilirsin.

8)Sizce eğitime ayrılan miktar yeterli mi? Giderlerinin ne kadar kısmı sizce eğitime ayrılmalıdır.Aileniz ile görüşerek cevaplandırınız.

9)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

10)projenizi zamanında tamamlayınız.

11)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Amiral battı/Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                  ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Amiral battı oyununu öğreniniz

3)Büyük bir kartona oyuna uygun çizimleri yapınız.

4)Oyunun nasıl oynandığını ve bu oyunun koordinat sistemi ile ilişkisini sunum şeklinde anlatınız

5)projenizi zamanında tamamlayınız.

6)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                          ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Üçgen ve dörtgen çeşitlerini araştırıp özelliklerini iyi bir şekilde öğreniniz.

3)Kalın bir mukavva veya kontu plak temin ediniz.

4)çubukları mukavva veya kontu plak üzerine üçgen ve dörtgen şekillerini temsil edecek şekilde yapıştırınız

5)Her şeklin altına özelliklerini alan ve çevresinin bulunuşunu açıklayınız.

6)Yaptığınız pano üzerinde,bu bilgilerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız

7)Gerek gördüğünüzde öğretmenlerinizden yardım ve öneri alabilirsiniz.

8)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması.Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                    ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Kısaca arılar ve arı türleri hakkında bilgi edininiz

3)Bir arı kovanında ne kadar petek olur?Bunlardan ne kadar bal çıkar?

4)Petekler hangi geometrik şekle benzerler.Bu geometrik şeklin özelliklerini araştırınız.

5)Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?

6)resimlerle ödevinizi destekleyiniz.

7)Gerek gördüğünüzde öğretmenlerinizden yardım ve öneri alabilirsiniz.

8)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Binalar ve Geometri/Okul maketinin yapılması ve hangi geometrik şekillerin kullanıldığının açıklanması.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                     ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Okul maketinin gerçeğe yakın olması için gerçek ölçümlerini yapmalısın

3)Bu ölçümleri belli bir oranda( 1/100 , 1/150 , 1metre=1cm …) küçültünüz.

4)Ölçümler konusunda okul hizmetlilerinden ve öğretmenlerden yardım alabilirsiniz.

5)Kalın makavva karton veya kontu plak kullanabilirsiniz.

6)Ayrıca maket bıçak,yapıştırıcı,renkli kağıt,boya,makas,… gerekecek.

7)Bu maketi yaparken hangi geometrik şekilleri kullandığını 1-2 sayfalık rapor halinde yazmalısın.

8)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:MATEMATİK GAZETESİ

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

Bu projede sizden istenen matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir.

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..

2)Gazete ders defteri ebatındaki açık renkli(beyaz hariç) kartonlara yapıştırılacaktır.Sonra da yan tarafından tutturulacaktır(sprial olabilir).

3)Gazeteyi oluştururken nasıl bi çalışma sergilediğini sayfa sayfa sunum şeklinde sınıfa anlatacaksın.

4)BAŞARILAR DİLİYORUM.


Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           :Simetri/ Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. En az 3 tane Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.

Süresi                       :

Ödevin Veriliş Tarihi:

YÖNERGE       : Proje ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
 2. Özgün şekiller seçiniz.
 3. Pazarlamanızı kolaylaştıracak desenler oluşturunuz.
 4. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
 5. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunacaksınız.
 6. BAŞARILAR DİLİYORUM.

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           : RÖPORTAJ/Günlük hayatta matematik/ Sizden aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte,evde, ve nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.

Süresi                       :

Ödevin Veriliş Tarihi:

YÖNERGE       : Proje ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 • Çalışma taslağını oluşturunuz.,
 • Önce aile bireyleri daha sonra okul öğretmenleriniz olmak üzere yaptığınız röportajları düzgün cümlelerle yazınız.
 • Sonuçta bu röportajları yorumlayıp matematiğin hayatımızdaki önemi hakkında düşündüklerinizi rapor halinde yazınız.
 • BAŞARILAR DİLİYORUM

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           : TAM SAYILAR/ Sizden hava sıcaklığının gün içerisindeki değişimlerini ölçüp tablo şeklinde rapor haline getirmeniz istenmektedir.

Süresi                       :

Ödevin Veriliş Tarihi:

YÖNERGE       : Performans ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 • Çalışma taslağını oluşturunuz.
 • Her gün sabah,öğle ve akşam hava sıcaklıklarını termometre ile ölçmelisiniz.
 • Sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için sabah,öğle ve akşam belirli bir saat belirleyiniz.(mesela sabah 06:30 öğle 13:00 akşam 20:00) Bu konuda aile bireylerinizden yardım alabilirsiniz.
 • Ardarda 5 günlük süre boyunca sabit bir yere koyacağınız termometre ile belirtilen saatlerde hava sıcaklığını ölçünüz.
 • Ölçüm sonuçlarını bir tablo içerisine kaydediniz.Her günkü sıcaklıkların ortalamasını bulup Bu ortalamaları çizgi grafiği şeklinde çiziniz.
 • Sıfırın altındaki sıcaklıkları”-“ sıfırın üstündeki sıcaklıkları”+” ile göstermeniz gereklidir
 • Ölçtüğünüz en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ve ne zaman ölçüldüklerini belirtiniz.
 • Tüm bu gözlem sonuçlarını ve grafikleri rapor şeklinde öğretmeninize verip,sunum yaparak arkadaşlarınıza anlatınız.
 • BAŞARILAR DİLİYORUM.

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           : Cahit Arf ‘ın hayatı ve matematiğe kazandırdıkları hakkında sunum

Süresi                       :

Ödevin Veriliş Tarihi:

YÖNERGE       : Proje ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. Cahit arf ın öğrenim hayatını araştırınız.
 2. Matematiğe yaptığı katkıları anlaşılır bir şekilde izah ediniz.
 3. Resimle ödevinizi destekleyebilirsiniz.
 4. Çalışmalarınızı rapor halinde yazıp sınıfta sunum şeklinde anlatınız.

ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

SINIFI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:cisimler/Sizden düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, ……) kapalı maketlerinin hazırlanması istenmektedir.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                        ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Düzgün prizma ve pramitlerin özelliklerini öğreniniz.

3)Açık ve kapalı şekillerini çizip özelliklerini maddeler halinde yazınız

4)Alan ve hacimlerinin nasıl bulunacağına dair formülleri yazıp örnekler çözünüz.

5)Cisimlerin maketlerini aynı tabanlı prizma ve pramitlerin taban uzunlukları aynı olmak koşulu ile kartonla hazırlayınız.

6)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

7)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

8)projenizi zamanında tamamlayınız.

9)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

SINIFI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması istenmektedir.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                        ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Sayılar bulunmadan önce çoklukların nasıl belirtildiğini araştırınız.

3)İlk kullanılan sayıyı belirtiniz.

4)sayıların gelişim basamaklarını yazınız

5)Eskiden kullanılan sayı sistemlerini araştırınız.

6)Şimdiki kullandığımız 10’luk sayı sistemini araştırınız

7)Bunları rapor haline getiriniz.İlginç resimler bulabilirseniz ekleyebilirsiniz.

8)Sınıf ortamında sunum şeklinde çalışmalarınızı anlatınız.

9)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

10)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

11)projenizi zamanında tamamlayınız.

12)BAŞARILAR DİLİYORUM.


ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

SINIFI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Matematik ve Eviniz/Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarının ve hacimlerinin hesaplanması.Bunların ölçek kullanılarak çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                    ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Prizmaların özelliklerini ve hacimlerinin bulunuşunu öğreniniz

3)Evdeki düzgün geometrik eşyaları ölçek kullanarak çizip hangi cisme benzediklerini belirtiniz.

4)Bu cisimlerin hacmini bulunuz

5)Evinizdeki odaların 3 boyutlu şeklini çizip hacimlerini hesaplayınız

6)Eşyaların hacimlerini eşyanın bulunduğu odanın hacmine oranlayıp odanın tamamı bu eşya ile doldurulmak istenseydi kaç tane eşya gerekirdi.

7)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

8)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

9)projenizi zamanında tamamlayınız.

10)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir