ÖLÇEK VE FORMLAR


Proje Değerlendirme Ölçeği(Excel-Otomatik)


Yönergeli Proje Görevleri (5,6,7 ve 8.Sınıf)


Ders İçi Etkinliklere Katılım Ölçeği


Ders Kesim Raporu


 Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı


Veli Toplantı Tutanağı


Proje Dağılım Çizelgesi


Başarısızlık Nedenleri Değerlendirme Tablosu


Başarısızlık Nedenleri Anketi


Öğrenci Tanıma Fişi (E-okul uyumlu)


Veli Toplantı Davetiyesi


Sınıf Oturma Planı


 e okul öğrenci bilgi formu


Sınıf Oturma planı(3D)


KURS

Comments are closed.