Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Bursluluk (pybs-iokbs) sınavına giren öğrencilerin şu sıralar en çok merak ettiği soruların başında , bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak ? sorusu geliyor.

Öncelikle sınavların nasıl değerlendirileceğinden bahsedelim :

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları
belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan
hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin
ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart
sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir
dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak
her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)
bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
16
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları
değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk
hakkından da yararlanamayacaklardır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve
http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik
ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı
verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir