Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır

Bursluluk sınavına (İOKBS-PYBS) her yıl binlerce öğrenci giriyor ve dolayısıyla kaç net yapmaları gerektiğini veya kaç puan almaları gerektiğini merak ediyorlar.Bakalım bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır :

Bursluluk sınavında 100 soru soruluyor. Bursluluk sınavına giren bir öğrencinin ortalama 90 net yapması gerekiyor. Buda en fazla 8 yanlış anlamına geliyor. Bu kesin bir değer değil. Bu durumu soruların zorluk derecesi , yapılan yanlışların hangi dersten olduğu gibi bir çok faktör etkiliyor. Burslar her sınıf düzeyinde belli bir kontenjana giren öğrencilere , puan üstünlüğüne göre dağıtılıyor. Kısacası bursluluk sınavında taban puanı , kontenjana giren en son sıradaki öğrencinin puanı belirliyor.

Ayrıca bursluluk sınavında öğretmen çocukları , korunmaya muhtaç çocuklar ve bulunduğu yerde okul olmayan çocuklarında özel hakları olduğundan kontenjanların bir bölümü bu çocuklara ayrılıyor. Bu yüzden de bu öğrenciler kendi aralarında yarıştıklarından puanları daha düşük oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı  kontenjan konusunda şu açıklamayı yapmıştır :

Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması
hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen
çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için
kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla
okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon
tarafından, maddi durumları 2019 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili
durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından
sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir