Bursluluk PYBS İOKBS giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sorgulama Sayfası (e okul)

Bursluluk sınavına nerede gireceğim? Sınava nerede gireceğim? Şeklindeki sorular öğrenciler için merak konusu olmaya başladı.

Bursluluk sınavı , eski adıyla PYBS şimdiki adıyla İOKBS için geri sayı başladı.Peki giriş belgeleri ne zaman yayınlanmaya başlayacak ?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan sınav için bekleyiş devam ediyor.Peki 2019 PYBS İOKBS sınavı için giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? sınav yerleri ne zaman belli olacak ?

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

Bursluluk sınavı Giriş Belgeleri Nereden Alınacak ?

Milli Eğitim Bakanlığı ,daha önce yayınladığı bursluluk takviminde sınav giriş belgelerinin 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından çıktısı alınıp , mühürlenip imzalandıktan sonra öğrencilere dağıtılacağına belirtmişti.

Sınava nerede gireceğinizi görmek için , E-Okul Giriş sayfası için TIKLAYINIZ

PYBS kontenjan Dağılımı : 

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması
hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen
çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için
kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla
okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon
tarafından, maddi durumları 2019 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili
durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından
sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

PYBS İOKBS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı
verecektir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir