Anadolu İmam Hatip Liseleri – İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce okullara bir yol haritası olacak mahiyette “Anadolu İmam Hatip
Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi” hazırlanmıştır. Okulların, il ve ilçe
müdürlüklerinin, eğitimcilerin katkılarına açık olarak hazırlanan bu vizyon belgesi ile okullardaki
eğitimin niteliğine süreklilik kazandırılmasına yönelik hedefler belirlenmiştir. Vizyon belgesinin
hazırlanmasında Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün birikimlerinin yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen sempozyum, konferans, seminer, çalıştay sonuçları ve çeşitli raporlardan da yararlanılmıştır. Hazırlanan Vizyon Belgesinde aşağıda belirtilen yedi (7) alan mevcuttur.

1. Eğitim Ortamları ve Fiziki İmkanlar Alanı
2. Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı
3. Akademik Gelişim Alanı
4. Meslekî Gelişim (Öğrenci) Alanı
5. Değerler Eğitimi, Sanatsal, Spor ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Alanı
6. Paydaşlarla ve Çevre İle İşbirliği Alanı
7. İzleme ve Değerlendirme Alanı

Vizyon Belgesi’ndeki hususların İl/ilçe müdürlükleri ile okulların müzakere ederek, sürece yayılan
faaliyet planları kapsamında interaktif ortamda geliştirilen KTS (Kalite Takip Sistemi)ne işlenmesi ve
peyderpey uygulanması hedeflenmiştir. Uygulama Esasları ayrıca verilen KTS (Kalite Takip Sistemi) ile Vizyon Belgesinde belirtilen konularla ilgili hangi faaliyet planlarının oluşturulduğu ve ne kadarının
gerçekleştirildiği takip edilecektir.

Haziran 2017 Mesleki Çalışmalar kapsamında Vizyon Belgesi üzerinde yapılan müzakerelerdeki öneri ve değerlendirmeler hangi alanla ilgili olduğu belirtilerek raportörler tarafından kayda geçilecek ve “Mesleki Çalışmalar Uygulama Esasları”nda belirtildiği şekilde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
dogm.izleme@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.

Vizyon Belgesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir