6.Sınıf Matematik Proje Görevleri

6.Sınıf Matematik Proje Görevleri

  • Asal sayıyı ve aralarında asal sayıları belirleme, Bir doğal sayıyı, asal çarpanlarına ayırma
  • Çokgenleri Çizme, Nicelikleri Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Çevre Uzunluğu Bulma
  • Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Modellenmesi
  • Makine Tasarımı
  • Matematik Tarih Şeridi
  • Olasılık ve Bir Olayın Olma Olasılığı
  • Ondalık Kesirleri Günlük Hayatta Kullanma
  • Süsleme Yapma, Geometrik Şekiller Çizme ve Geometrik İnşaları Kullanma
  • Ünlü Türk-İslam Matematikçileri
  • Veri Toplama, Örneklem Belirleme, Tablo ve Grafik Oluşturma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir