5 KAZANIM TESTLERİ


DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER

DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 2 


ÜSLÜ NİCELİKLER VE İŞLEM ÖNCELİĞİ

ÜSLÜ NİCELİKLER VE İŞLEM ÖNCELİĞİ 2


ZAMAN ÖLÇME 


VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA


GEOMETRİK KAVRAMLAR

GEOMETRİK KAVRAMLAR 2


ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER(1)

ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER(1) TEST 2 

 


KESİRLER

KESİRLER 2


KESİRLERLE İŞLEMLER

KESİRLERLE İŞLEMLER 2


ONDALIK GÖSTERİM

ONDALIK GÖSTERİM 2


 YÜZDELER

YÜZDELER 2


UZUNLUK ÖLÇÜLERİ


ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER(2) 

ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER(2) TEST 2


 ALAN ÖLÇME


GEOMETRİK CİSİMLER

Comments are closed.