2017 Özel Okul Teşvik başvurusu

MEB E-okul özel okul başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce velinin ve öğrencinin merakla beklediği MEB Özel Okul Teşvik Başvurularında artık bekleyiş sona erdi. Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği yeniden belirlendi. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu konu hakkında detaylı bilgi haberimizde. Peki özel okul teşvik başvuruları nasıl yapılır? Başvurular yaparken istenen belgeler neler? 10 Ağustos 2017 tarihinde başlayan Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları 06 Eylül günü sona erecek.

BAŞVURULAR E OKUL’DAN

Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular başvurular 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak.Teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Başvuru işlemleri için işlemler E-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak, İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak, Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak, Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak, Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak, Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

DESTEK TUTARI VE ÖĞRENCİ SAYISI

1-Okul Öncesi 3.060,00 TL 6.000 Öğrenci

2-İlkokul 3.680,00 TL 15.000 Öğrenci

3-Ortaokul 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci

4-Ortaöğretim 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci

5-Temel Lise 3.680,00 TL 24.000 Öğrenci

Toplam-75.000 Öğrenci

Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 04/08/2017 tarih ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MEB ÖZEL OKUL DESTEĞİ TAKVİMİ

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların Başvuruları: 10 Ağustos 2017 – 06 Eylül 2017

Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı: 07 Eylül 2017

Öğrencilerin Tercih İşlemleri: 07 -14 Eylül 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 15 Eylül 2017

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri: 15-22 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 25 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri: 25-29 Eylül 2017

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 4866 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir. 8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLECEK OKUL TÜRLERİ

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Özel Anadolu Lisesi

Özel Ermeni İlkokulu

Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu

Özel Ermeni Ortaokulu

Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu

Özel Fen Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Musevi İlkokulu

Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu

Özel Musevi Ortaokulu

Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu

Özel Rum İlkokulu

Özel Rum Ortaokulu

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Spor Lisesi Özel Temel Lise

Özel Türk İlkokulu

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

Özel Türk Ortaokulu

Özel Laboratuvar Lisesi

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir. Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20’si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40’ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır. Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir